Hoe verantwoord wordt alcohol in jullie kantine geschonken? De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ gaat jou en alle vrijwilligers binnen jullie club daarbij helpen. Volg ‘m snel.