Servylo privacy verklaring

Servylo verwerkt met de grootst mogelijke zorg de persoonsgegevens van haar leden. Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Ledenadministratie: via o.a. naam, adres en contactgegevens;
  • Sportadministratie: t.b.v. bijvoorbeeld teamindeling, spelerskaart, wedstrijdformulier, scheidsrechtersregistratie, Nevobo;
  • Financiële administratie: voor de inning van contributie en toelagen;
  • Communicatie: t.b.v. informatievoorziening naar / tussen onze leden of naar ons publiek.

Servylo deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor hierboven genoemde doeleinden. Gegevens worden gedeeld met de Nevobo, want leden van Servylo zijn ook automatisch lid van de Nevobo (zoals gemeld in de statuten). De Nevobo vraagt de verenigingen om de ledenadministratie in het programma Sportlink bij te houden.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar doeleinden en hierbij worden wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, bijvoorbeeld zeven jaar voor financiële transacties.

Leden van Servylo hebben het recht tot inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, deze laatste voor zover niet strijdig met een van de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met ​ledenadministratie@Servylo.nl​.

Wij vragen onze leden om toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken. Leden kunnen hun toestemming intrekken om persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden anders dan hierboven vermeld.

Servylo spant zich tot het uiterste in om de persoonsgegevens te beschermen via technische en organisatorische maatregelen.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies voor het meten van websitebezoek. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Servylo beseft dat dit ingewikkelde materie is en staat open voor vragen of voor suggesties tot verbetering. Neem hiervoor contact op met voorzitter@servylo.nl