Veilig sportklimaat

Servylo is een vereniging waar sportief plezier voorop staat. Samen zorgen we voor een prettige sfeer waarin we op een positieve manier met elkaar omgaan. Zo bieden we een sociaal veilig sportklimaat binnen onze vereniging waarin iedereen met plezier kan volleyballen.

Om zo’n veilig sportklimaat te kunnen bieden hebben we een aantal gedragsregels opgesteld:

  1. Ik toon respect voor iedereen, ook tegenstanders en scheidsrechters.
  2. Ik accepteer een ander zoals hij/zij is en discrimineer, kleineer of intimideer niet.
  3. Ik gedraag me eerlijk en sportief op en rond het volleybalveld.
  4. Ik respecteer de grenzen van een ander. Ik blijf van anderen af en raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
  5. Ik respecteer de privacy van anderen. Ik zet niet zomaar persoonlijke informatie van anderen online, maar vraag eerst toestemming.
  6. Ik spreek anderen aan op de naleving van de gedragsregels en help hen daaraan te voldoen als dat nodig is.

Ondanks deze gedragsregels kan het voorkomen dat een lid ongewenst gedrag ervaart, en een drempel voelt om dit bespreekbaar te maken. Ieder lid kan in zo’n geval contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP).