Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen tijdens het seizoen is ongebruikelijk aangezien volleybal een teamsport is en erop gerekend wordt dat iemand die lid is en ingedeeld is in een team ook daadwerkelijk het hele seizoen blijft volleyballen. De vereniging heeft een jaarlijkse contributie.

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet je dat op tijd aan ons doorgeven! Doe je dit niet, dan wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en moet  je de contributie voor het (volgende) jaar betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om de contributie kwijt te schelden.

Als je een volgend seizoen niet meer bij Servylo wilt volleyballen, dan dien je VÓÓR 1 JUNI je lidmaatschap op te zeggen. In de statuten staat namelijk dat je minimaal 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk je opzegging aan het bestuur gemeld moet zijn (art.8). De opzegging dient te gebeuren via het formulier hieronder.

Reden:

8 + 10 =