Contributie

De vereniging kent een jaarlijkse contributie zoals vastgelegd in de statuten (art.6). De jaarlijkse contributie wordt geïnd per automatische incasso op vier momenten verdeeld over het seizoen. De eerste incasso is rond eind oktober, de tweede incasso rond eind december, de derde incasso rond eind februari en de vierde incasso rond eind april. Als je lid wordt tijdens het jaar dan ga je betalen vanaf het eerstvolgende incasso moment.

 Voor het seizoen 2022/23 zijn de contributie bedragen:

  • Leden die competitie spelen € 321,20 per jaar
  • Leden die spelen in de recreanten competitie € 224,40 per jaar
  • Recreanten die alleen trainen € 184,80 per jaar

De contributie tarieven zijn vastgesteld op de ALV van 17 oktober 2022.

Mocht je door omstandigheden langdurig niet kunnen trainen (en geen wedstrijden kunnen spelen), dan kun je een verzoek indienen bij de penningmeester om als slapend lid te worden opgenomen in de ledenadministratie. Het bestuur beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd. Je kunt dit aanvragen door een email te sturen naar penningmeester@servylo.nl met opgave van redenen.

Goudse minima kunnen via het VOLWASSENENFONDS de contributie vergoed krijgen tot een maximum van EUR 250,- per 12 maanden. Wie hiervoor in aanmerking komt, kan een aanvraag indienen bij de Goudse intermediairs voor het Volwassenenfonds. Op de website van Sport.Gouda staat de hele procedure uitgelegd. Voor aanvullende vragen kan je contact opnemen met penningmeester@servylo.nl