Nieuwe regels NeVoBo seizoen 2019-2020

Er zijn dit jaar wederom enkele wijzigingen in de spelregels.

Op de nevobo site  https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/ staan alle wijzigingen én aanpassingen  in de spelregels.

https://www.nevobo.nl/cms/download/5384/Spelregels 2019-2020 - 1e div en lager moederbestand -mei 2019.pdf

https://www.nevobo.nl/cms/download/5385/Veranderingen Spelregels - 1e div en lager 2019-2020 - mei 2019.pdf

Een overzichtelijke nieuwsbrief van de wijzigingen staat hieronder met tevens een kleine uitleg van de belangrijkste wijzigingen.

Volleybal is een sport, die continue in ontwikkeling is. Daar hoort ook bij dat steeds bekeken wordt of de spelregels aanpassing behoeven. Enerzijds om aansluiting tussen de niveaus te blijven bewerkstelligen en anderzijds om het spelplezier zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Zo worden ook in het komende seizoen een aantal spelregelwijzigingen in Nederland doorgevoerd.

Het volledige document is hier te vinden;

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/04/03/nieuwe-spelregels-in-seizoen-2019-2020

De belangrijkste voor onze vereniging is;.

  • De tweede bal in de rally (internal pass)  wordt, als deze bovenhands wordt gespeeld én aan de eigen kant blijft, soepeler beoordeeld (geldt voor alle niveaus).
  • De voorspelers én de achterspelers van het serverende team kunnen onderling geen opstellingsfout maken. Wel met betrekking vóór-achter. (geldt voor 1e divisie en lager).

 

Wat betekenen deze wijzigingen voor ons?

De internal pass (2e bal wordt soepeler beoordeeld)

Internal pass: de 2e bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt en die aan de eigen kant van het net blijft moet soepel beoordeeld worden, tenzij de bal gedragen of vastgehouden wordt. (2 x spelen door dezelfde speler, regel 9.1.1 en regel 9.3.4, horen hier niet bij!)

Een doorn in het oog van menige coach en speler: een scheidsrechter die (te) veel fluit voor technische ballen. Ook het publiek snapt regelmatig niet waarom een 2e bal wordt afgefloten, zeker als het in een lange, mooie rally gebeurt. Ook internationaal wordt de 2e bal steeds soepeler beoordeeld. En dat komt het (rally)spelletje ten goede!

Hoe wordt de 2e bal in de rally dan komend seizoen beoordeeld?
Als de 2e bal het net passeert moet deze op dezelfde manier beoordeeld worden als een 3e bal. Dus 2x raken of lang vasthouden is fout. Als de 2e bal aan de eigen kant blijft wordt deze soepeler beoordeeld. Namelijk hetzelfde als een 1e bal, die bovenhands gespeeld wordt. Kort 2x raken, vaak leidend tot een draaiende bal, mag dus gewoon. Het lang vasthouden dan wel heel duidelijk 2x raken zijn fout. Dat laatste is het verschil met de 1e bal. Die mag namelijk 2x gespeeld worden als de aanrakingen in één actie plaatsvinden. En dat mag dus niet bij de 2e bal. Ook geldt de soepele beoordeling alleen als het een bovenhandse bal betreft.
In het begin van het seizoen zal dat voor alle scheidsrechters, spelers en coaches zoeken zijn naar de juiste balans en juiste interpretatie. Dit jaar werd de internal pass (zo wordt de soepel beoordeelde 2e bal genoemd) voor het eerst in de Eredivisie toegepast. Dat leidde in de eerste wedstrijden best tot behoorlijk wat commotie, maar gaandeweg raakt iedereen aldaar gewend en is er meer begrip voor de interpretatie door de scheidsrechters.

Minder opstellingsfouten bij serverende team

Op het moment dat de bal door de serveerder wordt geslagen, moeten alle spelers van het ontvangende team zich in hun servicevolgorde op hun eigen speelveld bevinden.

Het serverende team kan géen opstellingsfouten maken met betrekking tot links-rechts, wél met betrekking vóór-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus ongeacht of gebruik gemaakt wordt van DWF resultaat invoeren of live bijhouden.

De (nieuwe) regel geldt alleen voor de 1e divisie en lager. Twee jaar geleden is de nieuwe regel voor schermen ingevoerd. Daar bij geldt dat de serveerder óf de balbaan niet aan het zicht van de tegenstander onttrokken mag worden. In het begin werd daar streng op gefloten en dat leidde ook tot veel irritatie. De afgelopen periode wordt daar weer minder op gelet, wat vervolgens ook weer tot irritatie leidt, omdat passers regelmatig onvoldoende zicht hebben. In de handleiding en de toelichting op de spelregels staat dat spelers een armlengte uit elkaar moeten staan en dat er geen “omgekeerde piramide” gevormd mag worden.

Regelmatig geven spelers aan, als er voor scherm gefloten wordt, dat het niet de bedoeling was om te schermen. Ze staan dan zo dicht bij elkaar aan het net om snel hun (blok)positie te kunnen innemen.
Om dit argument te doorbreken en het schermen beter te kunnen aanpakken is besloten om de opstelling bij de serverende partij voor vrij te laten voor de voorspelers onderling en voor de achterspelers onderling (ze hoeven dus daar niet in de opslagvolgorde te staan). Daarmee kan de armlengte uit elkaar beter gehandhaafd worden. Het zich voor de passer wordt weer beter en daarmee krijgen we leuke(re) volleybalrally’s!
Doordat er geen opstellingsfouten meer gemaakt kunnen worden is het (vooral op lager) niveau lastiger om de opslagvolgorde te controleren. Daarom wordt het verplicht om op alle niveaus waar DWF resultaatinvoeren wordt gebruikt aan het begin van alle sets de opslagvolgorde te noteren.

© Copyright Serylo 2015